Category: Chưa được phân loại

HCI 32%

HCl

AXIT CLOHYDRIC 32% – HCL 32%

Sản xuất:  theo phương pháp tổng hợp khí H2 và Cl2.

Tính chất vật lý : Chất lỏng trong không màu hoặc vàng nhạt. Tan nhiều trong nước, tan trong rượu, khó tan trong Benzen, ete.